Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Compose music
All Jobs(14)
0 (0)
Seller
$30
kjsspro1996
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn làm mọi loại nhạc,beat bạn cần.
0 (0)
kjsspro1996
0 (0)
Seller
$10
Nqha121103
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết Rap trên mọi thể loại beat
0 (0)
Nqha121103
0 (0)
Seller
$15
phuongly
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết nhạc - Viết melody
0 (0)
phuongly
0 (0)
Seller
$10
longpro4920
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Làm nhạc, chỉnh audio của 1 bài nhạc, ghép nhạc
0 (0)
longpro4920
0 (0)
Seller
$10
baolongk20
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết một bài hát - Rap
0 (0)
baolongk20
0 (0)
Seller
$5
kuimasolo
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Làm video, viết bài blog, fanpage, sáng tác và chỉnh nhạc...
0 (0)
kuimasolo
0 (0)
Seller
$30
0829116069
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tác - Ghost writer
0 (0)
0829116069
0 (0)
Seller
$20
melodyanh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Writing Songs Including Lyrics and Rhythms
0 (0)
melodyanh
0 (0)
Seller
$50
BuiVietPhuong
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn sáng tác,remix, một bản nhạc thú vị mang phong cách hiện đại
0 (0)
BuiVietPhuong
0 (0)
Seller
$5
nguyennv119
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhận viết lyric mọi thể loại rap trên mọi con beat
0 (0)
nguyennv119
0 (0)
Seller
$5
bitu1803
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tác nhạc, chỉnh sửa âm thanh
0 (0)
bitu1803
0 (0)
Seller
$10
ThienPhat
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Sản Xuất Âm Nhạc, Video Editor
0 (0)
ThienPhat
0 (0)
Seller
$10
NvKhoa1997
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết lyric rap. Tôi sẽ giúp bạn làm beat rap hiphop, lofi
0 (0)
NvKhoa1997
0 (0)
Seller
$5
nguyenhainghi
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn làm một bài nhạc
0 (0)
nguyenhainghi
1
Wanna Join us ?
Join us to buy a gigs and our talented freelancers around the world will make you satisfied.