Hoàn thành hết tất cả các bước để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng!
Active Account
1
Trở thành Seller
2
Đăng ký tối thiểu 3 Job
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Video / Song translation
Tất cả các Job(44)
0 (0)
Người mới
$5
tranthinh01
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
dịch bằng từ ngữ trend Anh-Việt, Việt-Anh
0 (0)
tranthinh01
0 (0)
Người mới
$5
phamttngan
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Phiên dịch Anh-Việt
0 (0)
phamttngan
0 (0)
Người mới
$5
Umasou98
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
翻译-translate job_ vietsub videos
0 (0)
Umasou98
0 (0)
Người mới
$5
phuongly
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
nhận vietsub video
0 (0)
phuongly
0 (0)
Người mới
$5
carolinehong
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Translate song and video
0 (0)
carolinehong
0 (0)
Người mới
$5
July_Shen
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Nhận dịch Trung - Việt
0 (0)
July_Shen
0 (0)
Người mới
$100
NganNguyen18
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật Anh - Việt Việt - Anh
0 (0)
NganNguyen18
0 (0)
Người mới
$20
yueqi121
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
PHỤ ĐỀ PHIM TRUNG - VIỆT
0 (0)
yueqi121
0 (0)
Người mới
$5
KieuDyn18
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Mình nhận dịch Anh-Việt
0 (0)
KieuDyn18
0 (0)
Người mới
$10
Ngannguyen3001
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Biên dịch tiếng Trung
0 (0)
Ngannguyen3001
0 (0)
Người mới
$5
congminh
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết sub cho tất cả các loại video.
0 (0)
congminh
0 (0)
Người mới
$5
congminh
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Edit sub cho video
0 (0)
congminh
0 (0)
Người mới
$5
Ruanhaiyan98
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch truyện, văn bản, phim, bài hát tiếng Trung
0 (0)
Ruanhaiyan98
0 (0)
Người mới
$5
Khziiiii
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Nhận Đánh Máy, Nhập Liệu Các Loại Tài Liệu English and Vietnamese
0 (0)
Khziiiii
0 (0)
Người mới
$5
ngaleqn2002
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Vietsub các video âm nhạc
0 (0)
ngaleqn2002
0 (0)
Người mới
$5
myminememee
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch video bài hát
0 (0)
myminememee
0 (0)
Người mới
$5
Thuwmon07
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Content creating
0 (0)
Thuwmon07
0 (0)
Người mới
$5
bhmeoleg267
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật Anh Việt - Việt Anh
0 (0)
bhmeoleg267
0 (0)
Người mới
$5
ChiNguyen
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
English - Chinese - Vietnamese Translation
0 (0)
ChiNguyen
0 (0)
Người mới
$5
BlueSkyW
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn dịch nghĩa cho các bài hát bằng tiếng Anh
0 (0)
BlueSkyW
1
2
3
>
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.