menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Web Development
Tất cả các Job(6)
$50
0 (0)
NGƯỜI MỚI
mhanhqb1
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn phát triển, chỉnh sửa các ứng dụng bằng ngôn ngữ PHP
$50
0(0)
0 (0)
mhanhqb1
$50
0 (0)
NGƯỜI MỚI
hungit2806
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi có thể tạo trang web phát triển hệ thống cho cửa hàng
$50
0(0)
0 (0)
hungit2806
$30
0 (0)
NGƯỜI MỚI
sangtran
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi có thể giúp bạn xây dựng RESTful API bằng Nodejs
$30
0(0)
0 (0)
sangtran
$300
0 (0)
NGƯỜI MỚI
sangtran
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi giúp bạn xây dựng website bằng Laravel
$300
0(0)
0 (0)
sangtran
$100
0 (0)
NGƯỜI MỚI
mhanhqb1
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn tạo rest api bằng python flask
$100
0(0)
0 (0)
mhanhqb1
$20
0 (0)
NGƯỜI MỚI
thuanjobsign202
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Vận hành Website bằng Php Laravel
$20
0(0)
0 (0)
thuanjobsign202
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.