Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Write a book
All Jobs(10)
0 (0)
Seller
$5
alice_vy
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài cho blog
0 (0)
alice_vy
0 (0)
Seller
$10
phiyen1211
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết truyện viết lách đầy cảm xúc
0 (0)
phiyen1211
0 (0)
Seller
$5
Khiem1905
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn hài lòng với dịch vụ này
0 (0)
Khiem1905
0 (0)
Seller
$5
Danlelion
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết blog, sách, truyện, dịch Anh-Việt Việt-Anh
0 (0)
Danlelion
0 (0)
Seller
$5
hahabara34
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
giới thiệu sách
0 (0)
hahabara34
0 (0)
Seller
$5
nguyenthai
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhận nhập dữ liệu, tạo các thuật tính bằng excel
0 (0)
nguyenthai
0 (0)
Seller
$5
tongthoitien
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhận nhập đánh máy văn bản hình scan
0 (0)
tongthoitien
0 (0)
Seller
$5
Yuki1230
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết truyện, viết kịch bản phim hoặc kịch
0 (0)
Yuki1230
0 (0)
Seller
$5
nguyenthingocnu
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
viết và dịch nội dung
0 (0)
nguyenthingocnu
0 (0)
Seller
$5
kmstrang.il
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Đánh máy dữ liệu , tạo bài văn
0 (0)
kmstrang.il
1
Wanna Join us ?
Join us to buy a gigs and our talented freelancers around the world will make you satisfied.