Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Write articles in newspapers
All Jobs(24)
0 (0)
Seller
$300
vietlam9995
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài luận, luận văn các chuyên ngành
0 (0)
vietlam9995
0 (0)
Seller
$30
phuongquynhbui
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài trên báo chí
0 (0)
phuongquynhbui
0 (0)
Seller
$5
rkdgws.me
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
nhận đánh máy, viết content và design
0 (0)
rkdgws.me
0 (0)
Seller
$5
rkdgws.me
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
tôi có thể giúp bạn viết báo
0 (0)
rkdgws.me
0 (0)
Seller
$10
ngoclobuoc
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Content Writer, Content Marketing, Video editor
0 (0)
ngoclobuoc
0 (0)
Seller
$45
HuyenThanh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Biên dịch Trung - Việt
0 (0)
HuyenThanh
0 (0)
Seller
$5
Nguyentrang
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết bài báo, dịch thuật E-V
0 (0)
Nguyentrang
0 (0)
Seller
$5
BNga0511
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập liệu, Viết Báo, Soạn nội dung, làm PowerPoint thuyết trình.
0 (0)
BNga0511
0 (0)
Seller
$5
Nguyennn
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài PR, Content bất động sản
0 (0)
Nguyennn
0 (0)
Seller
$5
QiQi0407
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn làm các công việc bạn muốn bao gồm đánh máy, nhập liệu, ...
0 (0)
QiQi0407
0 (0)
Seller
$15
trongnghia
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài cho blog, website, báo chí lĩnh vực nông nghiệp
0 (0)
trongnghia
0 (0)
Seller
$40
linhvuisrighthe
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài PR nhân vật
0 (0)
linhvuisrighthe
0 (0)
Seller
$5
gunnyfifa02
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Luôn luôn lắng nghe. Luôn luôn thấu hiểu
0 (0)
gunnyfifa02
0 (0)
Seller
$20
Chaumy2021
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I will help you make an inspirational content content creation
0 (0)
Chaumy2021
0 (0)
Seller
$10
Nam220598
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài đăng báo hoặt các bảng tin
0 (0)
Nam220598
0 (0)
Seller
$10
Nam220598
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài bình luận về phim, thể thao hoặc sự kiện giải trí theo yêu cầu
0 (0)
Nam220598
0 (0)
Seller
$5
khanh.hnb
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài fanpage
0 (0)
khanh.hnb
0 (0)
Seller
$5
hoangdao2002
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
nhận đánh máy, nhập liệu , content fanpage, lyrics cho bài hát
0 (0)
hoangdao2002
0 (0)
Seller
$5
hunglethai2181
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết content, Viết bài chuẩn SEO cho Website, fanpage, Viết báo cáo, bài PR...
0 (0)
hunglethai2181
0 (0)
Seller
$5
NGUYENDUYPHUONG
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
nhân viên văn phòng
0 (0)
NGUYENDUYPHUONG
1
2
>
Wanna Join us ?
Join us to buy a gigs and our talented freelancers around the world will make you satisfied.