Hoàn thành hết tất cả các bước để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng!
Active Account
1
Trở thành Seller
2
Đăng ký tối thiểu 3 Job
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Data Crawling
Tất cả các Job(6)
0 (0)
Người mới
$10
anhvipham02
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Thu thập dữ liệu, Web Crawling
0 (0)
anhvipham02
0 (0)
Người mới
$5
thang080201
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
đánh máy và các văn bản scan nhanh
0 (0)
thang080201
0 (0)
Người mới
$10
tunguyen
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Thu thập và xử lý dữ liệu báo cáo, Digital marketing
0 (0)
tunguyen
0 (0)
Người mới
$500
machuy77
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Xử lý tích hợp dữ liệu và phân tích dữ liệu
0 (0)
machuy77
0 (0)
Người mới
$5
NguyenJony
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Báo cáo tự động _ Xử lý công việc Kế toán
0 (0)
NguyenJony
0 (0)
Người mới
$100
PoPoNeDi
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Cào dữ liệu từ các trang web
0 (0)
PoPoNeDi
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.