Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Digital Marketing
All Jobs(24)
0 (0)
Seller
$80
tuongvysocial
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Social media manager-Quản lí nền tảng mạng xã hội
0 (0)
tuongvysocial
0 (0)
Seller
$10
henrry1998
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
tạo video về chủ đề crypto
0 (0)
henrry1998
0 (0)
Seller
$15
gino_huangtian
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Định hướng nội dung. Viết bài lĩnh vực văn hóa, ẩm thực... Dịch E-V, C-V.
0 (0)
gino_huangtian
0 (0)
Seller
$10
lehoangnhat
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Digital marketing
0 (0)
lehoangnhat
0 (0)
Seller
$10
Vynguyen
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhận chạy Ads, design sương sương
0 (0)
Vynguyen
0 (0)
Seller
$5
thanhtam90
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
quảng cáo thương hiệu dich vụ
0 (0)
thanhtam90
0 (0)
Seller
$10
ngocvan28
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ viết bài content PR cho sản phẩm, chiến dịch trên facebook, website.
0 (0)
ngocvan28
0 (0)
Seller
$5
NgocAnh11
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Quản trị Fanpage
0 (0)
NgocAnh11
0 (0)
Seller
$5
lmphuong_job
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
CONTENT WRITTER
0 (0)
lmphuong_job
0 (0)
Seller
$5
AnVuNga205
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài giới thiệu sản phẩm trên Facebook, website...
0 (0)
AnVuNga205
0 (0)
Seller
$30
yentran9241
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn hoạch định chiến lược digital marketing
0 (0)
yentran9241
0 (0)
Seller
$5
Vidobyagency
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Vidoby agency chuyên tối ưu SEO Video lên Top Youtube và Google
0 (0)
Vidobyagency
0 (0)
Seller
$5
Luongtrinh1005
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Content marketing
0 (0)
Luongtrinh1005
0 (0)
Seller
$10
ngantran20789
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Facebook Ads - Googele Ads - Xây dựng Fanpage và Landing Page
0 (0)
ngantran20789
0 (0)
Seller
$5
msbachvan
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Content Fanpage, SEO, Facebook Ads
0 (0)
msbachvan
0 (0)
Seller
$5
diemmi204
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết content Fanpage, Website, thiết kế hình ảnh, biên dịch Anh Việt
0 (0)
diemmi204
0 (0)
Seller
$5
Ngocha1309
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết content page, website, chỉnh sửa hình ảnh, video
0 (0)
Ngocha1309
0 (0)
Seller
$5
thaodoan2481
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết content cho fanpage
0 (0)
thaodoan2481
0 (0)
Seller
$5
timothydang
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Digital Marketing
0 (0)
timothydang
0 (0)
Seller
$5
uyenmiu48
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật anh - việt - việt - anh
0 (0)
uyenmiu48
1
2
>
Wanna Join us ?
Join us to buy a gigs and our talented freelancers around the world will make you satisfied.