menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Programming & IT
Mọi thứ đều đơn giản với Programming & IT
Cut the PSD image into HTML / CSSXem thêm
$10
0 (0)
NGƯỜI MỚI
mystict96
NGƯỜI MỚI
Tôi sẽ giúp bạn cắt PSD thành HTML, CSS nhanh nhất và gọn gàng
$10
0 (0)
mystict96
Xem thêm
DatabaseXem thêm
$100
0 (0)
NGƯỜI MỚI
thuandoan88
NGƯỜI MỚI
Xây dựng và vận hành website
$100
0 (0)
thuandoan88
Xem thêm
IOS programmingXem thêm
$50
0 (0)
NGƯỜI MỚI
huynghiem99
NGƯỜI MỚI
Làm App IOS bằng ngôn ngữ swift
$50
0 (0)
huynghiem99
Xem thêm
Web programmingXem thêm
$20
0 (0)
NGƯỜI MỚI
baochau891
NGƯỜI MỚI
Tôi sẽ giúp bạn phất triển web bằng ngôn ngữ trong php, laravel
$20
0 (0)
baochau891
$50
0 (0)
NGƯỜI MỚI
hungit280692
NGƯỜI MỚI
Tạo web quảng cáo, hệ thống quản lý cho doanh nghiệp
$50
0 (0)
hungit280692
$100
0 (0)
NGƯỜI MỚI
devramu09
NGƯỜI MỚI
Tôi sẽ giúp bạn tạo 1 website bán hàng, tin tức, dự án tốt nghiệp
$100
0 (0)
devramu09
Xem thêm
Node JSXem thêm
$500
0 (0)
NGƯỜI MỚI
sangtran
NGƯỜI MỚI
Thiết kế, bảo hành, bảo trì website bằng Nodejs
$500
0 (0)
sangtran
Xem thêm
PythonXem thêm
$500
0 (0)
NGƯỜI MỚI
tupham0305
NGƯỜI MỚI
Triển khai các dự án về Computer Vision, NLP
$500
0 (0)
tupham0305
Xem thêm
React NativeXem thêm
$20
0 (0)
NGƯỜI MỚI
anphuthinh181
NGƯỜI MỚI
Automation , tự động hóa, Youtube
$20
0 (0)
anphuthinh181
Xem thêm
WordpressXem thêm
$130
0 (0)
NGƯỜI MỚI
anvector
NGƯỜI MỚI
Thiết kế website Wordpress
$130
0 (0)
anvector
$100
0 (0)
NGƯỜI MỚI
quoctuancntv
NGƯỜI MỚI
Thiết Kế Website theo yêu cầu
$100
0 (0)
quoctuancntv
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
hieudeptrai
NGƯỜI MỚI
dịch thuật và nhập liệu
$5
0 (0)
hieudeptrai
Xem thêm