Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Programming & IT
Everything is simple with Programming & IT.
.Net (dot Net)See more
0 (0)
Seller
$5
cuonggas1997
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn lập trình web app
0 (0)
cuonggas1997
See more
C Sharp(C#)See more
0 (0)
Seller
$10
NguyenJony
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Application Desktop , Website bán hàng
0 (0)
NguyenJony
0 (0)
Seller
$10
Nguoitimviec
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn lập trình SQL, CShap
0 (0)
Nguoitimviec
0 (0)
Seller
$500
linhdb.dev
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế ứng dụng quản lý doanh nghiệp trên desktop
0 (0)
linhdb.dev
0 (0)
Seller
$5
NguyenJony
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Ứng dụng desktop với ngôn ngữ C
0 (0)
NguyenJony
0 (0)
Seller
$5
NguyenJony
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Ứng dụng lập trình vào Nghiệp Vụ Logistic
0 (0)
NguyenJony
See more
Cut the PSD image into HTML / CSSSee more
0 (0)
Seller
$10
QuangAnh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
create a new website from PSD or figma
0 (0)
QuangAnh
0 (0)
Seller
$10
thangved
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Cắt PSD thành HTML CSS
0 (0)
thangved
0 (0)
Seller
$10
mystict96
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn cắt PSD thành HTML, CSS nhanh nhất và gọn gàng
0 (0)
mystict96
0 (0)
Seller
$10
lactran1702
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn cắt PSD,Figma,InDesign thành HTML chuẩn SEO
0 (0)
lactran1702
0 (0)
Seller
$20
thaonguyen2112
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế theo yêu cầu
0 (0)
thaonguyen2112
0 (0)
Seller
$5
DucVann123
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
LOGO design 123
0 (0)
DucVann123
See more
Data CrawlingSee more
0 (0)
Seller
$10
anhvipham02
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Thu thập dữ liệu, Web Crawling
0 (0)
anhvipham02
0 (0)
Seller
$5
thang080201
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
đánh máy và các văn bản scan nhanh
0 (0)
thang080201
0 (0)
Seller
$10
tunguyen
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Thu thập và xử lý dữ liệu báo cáo, Digital marketing
0 (0)
tunguyen
0 (0)
Seller
$500
machuy77
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Xử lý tích hợp dữ liệu và phân tích dữ liệu
0 (0)
machuy77
0 (0)
Seller
$5
NguyenJony
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Báo cáo tự động _ Xử lý công việc Kế toán
0 (0)
NguyenJony
0 (0)
Seller
$100
PoPoNeDi
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Cào dữ liệu từ các trang web
0 (0)
PoPoNeDi
See more
DatabaseSee more
0 (0)
Seller
$3,000
antranlehoai
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Business Analyst
0 (0)
antranlehoai
0 (0)
Seller
$100
thuandoan88
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Xây dựng và vận hành website
0 (0)
thuandoan88
0 (0)
Seller
$5
Samachuuu
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Xử lý dữ liệu word, excel, powerpoint cơ bản
0 (0)
Samachuuu
See more
Desktop ApplicationSee more
0 (0)
Seller
$10
duong.daothanh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
IT helpdesk support via teamview,
0 (0)
duong.daothanh
0 (0)
Seller
$5
ducphuongdoi9
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Người nhập liệu, chuyển đổi file- cho các phần mềm Microsoft
0 (0)
ducphuongdoi9
0 (0)
Seller
$15
msthuybui
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Creating and Formatting of Microsoft Excel Spreadsheet
0 (0)
msthuybui
0 (0)
Seller
$5
Thdangvy96
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi có thể nhập liệu
0 (0)
Thdangvy96
0 (0)
Seller
$100
manhdan1237
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Hỗ trợ máy tính
0 (0)
manhdan1237
0 (0)
Seller
$20
0382858741
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I will help you solve problems in numerical methods - CFD
0 (0)
0382858741
See more
Java ProgrammingSee more
0 (0)
Seller
$200
kiemtien0910
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Làm web java fullstask
0 (0)
kiemtien0910
0 (0)
Seller
$5
ngoconglam0605
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn làm về các lập trình java, c sharp, web js html hoặc php.
0 (0)
ngoconglam0605
0 (0)
Seller
$15
gnutgnut
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Làm project Java
0 (0)
gnutgnut
See more
Android programmingSee more
0 (0)
Seller
$100
phanhoangmina
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
tạo app cơ bản trên Android
0 (0)
phanhoangmina
See more
Backend programmingSee more
0 (0)
Seller
$15
QuangAnh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
làm các chức năng thêm sửa xóa cho web size
0 (0)
QuangAnh
0 (0)
Seller
$15
QuangAnh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
cắt giao diện từ PSD hoặc figma thành thạo
0 (0)
QuangAnh
See more
Frontend programmingSee more
0 (0)
Seller
$5
tuongvyne
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ xây dụng giao diện Web bằng HTML,CSS,JavaScript,...
0 (0)
tuongvyne
0 (0)
Seller
$10
thang.ph2146
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Cắt layout figma thành web ReactJSApp
0 (0)
thang.ph2146
0 (0)
Seller
$5
thang.ph2146
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn tối ưu lại website của mình
0 (0)
thang.ph2146
0 (0)
Seller
$200
tuankietcoder
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Website Music New
0 (0)
tuankietcoder
0 (0)
Seller
$20
thangved
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Lập trình giao diện website bằng ReactJS
0 (0)
thangved
0 (0)
Seller
$100
cuongpham2107
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Lập Trình PHP Laravel Framework , PHP Thuần PDO
0 (0)
cuongpham2107
See more
IOS programmingSee more
0 (0)
Seller
$50
huynghiem99
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Làm App IOS bằng ngôn ngữ swift
0 (0)
huynghiem99
0 (0)
Seller
$5
Anhtrng1812
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tăng ads facebook, instagram, youtube, tiktok
0 (0)
Anhtrng1812
See more
Web programmingSee more
0 (0)
Seller
$50
hungit280692
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tạo web quảng cáo, hệ thống quản lý cho doanh nghiệp
0 (0)
hungit280692
0 (0)
Seller
$5
mitfan2022
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Chuyển đổi psd sang HTML, CSS - Thiết kế website theo yêu cầu
0 (0)
mitfan2022
0 (0)
Seller
$20
baochau891
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn phất triển web bằng ngôn ngữ trong php, laravel
0 (0)
baochau891
0 (0)
Seller
$15
dangquocdai
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn hoàn thành website của mình
0 (0)
dangquocdai
5.0 (1)
Seller
$5
mhanhqb1
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn tối ưu lại website của mình
5.0 (1)
mhanhqb1
0 (0)
Seller
$100
devramu09
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn tạo 1 website bán hàng, tin tức, dự án tốt nghiệp
0 (0)
devramu09
See more
Node JSSee more
0 (0)
Seller
$500
sangtran
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế, bảo hành, bảo trì website bằng Nodejs
0 (0)
sangtran
0 (0)
Seller
$5
trananhvu14785
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Lập trình NodeJs
0 (0)
trananhvu14785
See more
0 (0)
Seller
$500
ViVu1002
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Xây dựng 1 website, maintain dự án, ...
0 (0)
ViVu1002
0 (0)
Seller
$50
t3vietduc
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Lập trình website bằng ngôn ngữ PHP - laravel
0 (0)
t3vietduc
See more
PythonSee more
0 (0)
Seller
$500
tupham0305
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Triển khai các dự án về Computer Vision, NLP
0 (0)
tupham0305
0 (0)
Seller
$20
hoatrannobita
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn làm trực quan hoá dữ liệu với Plotly Dash
0 (0)
hoatrannobita
0 (0)
Seller
$500
TruyenNguyen
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Computer vision, Reagression
0 (0)
TruyenNguyen
See more
React NativeSee more
0 (0)
Seller
$5
ukioshiro5
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
lập trình c with Classes
0 (0)
ukioshiro5
0 (0)
Seller
$20
anphuthinh181
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Automation , tự động hóa, Youtube
0 (0)
anphuthinh181
See more
User TestingSee more
5.0 (1)
Bronze Seller
$5
m45_1507
Bronze Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I can help you test the software
5.0 (1)
m45_1507
0 (0)
Seller
$10
trannhuquy
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
QC Testing- Kiểm thử phần mềm
0 (0)
trannhuquy
0 (0)
Seller
$5
khang108
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Chuyển từ ảnh, PDF sang WORD
0 (0)
khang108
See more
WordpressSee more
0 (0)
Seller
$10
PhanMinhPhat
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế giao diện website bằng Wordpress
0 (0)
PhanMinhPhat
0 (0)
Seller
$130
anvector
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế website Wordpress
0 (0)
anvector
0 (0)
Seller
$100
quoctuancntv
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết Kế Website theo yêu cầu
0 (0)
quoctuancntv
0 (0)
Seller
$5
hieudeptrai
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
dịch thuật và nhập liệu
0 (0)
hieudeptrai
0 (0)
Seller
$5
hvtb1231
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Đánh máy, hỗ trợ tin học văn phòng
0 (0)
hvtb1231
0 (0)
Seller
$5
TrungDzung
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ cài đặt trang Web Wordpress bán hàng cho bạn giống như Demo
0 (0)
TrungDzung
See more
Building E-Commerce SiteSee more
0 (0)
Seller
$10
Linhbae.holic
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tạo landing page E-Commerce site
0 (0)
Linhbae.holic
0 (0)
Seller
$150
PoPoNeDi
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn tạo website bán hàng trên wordpress
0 (0)
PoPoNeDi
See more
Website construction & CMCSee more
0 (0)
Seller
$5
Thuann62
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
làm việc trên excel
0 (0)
Thuann62
See more