menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Programming & IT
Mọi thứ đều đơn giản với Programming & IT
Mobile AppXem thêm
$100
0 (0)
NGƯỜI MỚI
himaster
NGƯỜI MỚI
Tôi sẽ chuyển đổi trang web của bạn sang ứng dụng di động android và iOS
$100
0(0)
0 (0)
himaster
Xem thêm
Web Development Xem thêm
$50
0 (0)
NGƯỜI MỚI
mhanhqb1
NGƯỜI MỚI
Tôi sẽ giúp bạn phát triển, chỉnh sửa các ứng dụng bằng ngôn ngữ PHP
$50
0(0)
0 (0)
mhanhqb1
$50
0 (0)
NGƯỜI MỚI
hungit2806
NGƯỜI MỚI
Tôi có thể tạo trang web phát triển hệ thống cho cửa hàng
$50
0(0)
0 (0)
hungit2806
$30
0 (0)
NGƯỜI MỚI
sangtran
NGƯỜI MỚI
Tôi có thể giúp bạn xây dựng RESTful API bằng Nodejs
$30
0(0)
0 (0)
sangtran
Xem thêm
Game Programming Xem thêm
$50
0 (0)
NGƯỜI MỚI
lehoanganh
NGƯỜI MỚI
Tôi có thể lập trình GAME Unity
$50
0(0)
0 (0)
lehoanganh
Xem thêm
Database Xem thêm
$100
0 (0)
NGƯỜI MỚI
fullstack
NGƯỜI MỚI
Tôi giúp bạn thiết kế Database SQL.
$100
0(0)
0 (0)
fullstack
Xem thêm
Data Crawling Xem thêm
$20
5.0 (1)
HẠNG ĐỒNG
pymaster
HẠNG ĐỒNG
Chuyên gia cào dữ liệu website
$20
5.0(1)
5.0 (1)
pymaster
Xem thêm