Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Viết & Dịch Thuật
Everything is simple with Viết & Dịch Thuật.
WriterSee more
0 (0)
Seller
$5
Gemme_Land
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn phiên dịch văn bản
0 (0)
Gemme_Land
0 (0)
Seller
$20
nasa0905
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Kịch bản mọi chủ đề
0 (0)
nasa0905
0 (0)
Seller
$5
Kimthao112358
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Biên tập tài liệu, truyện, luận văn
0 (0)
Kimthao112358
0 (0)
Seller
$5
59DLU03014
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn chuyển văn bản từ PDF sang WORD
0 (0)
59DLU03014
0 (0)
Seller
$5
59DLU03014
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Hỗ trợ bạn thẩm định tự truyện hoặc hỗ trợ viết lách
0 (0)
59DLU03014
0 (0)
Seller
$5
Trangsusan
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết kịch bản phim ngắn, quảng cáo, kỷ yếu, kỷ niệm cưới, các loại video ngắn
0 (0)
Trangsusan
See more
Translation English-Vietnamese-Vietnamese-EnglishSee more
0 (0)
Seller
$30
CallmeRachel
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I will help you translate everything ranging from news, articles, blogs to documents. Also, I will assist you in typing documents from PDF format or screenshots to Word
0 (0)
CallmeRachel
0 (0)
Seller
$5
jadenguyen03bio
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Translation or No experience Content
0 (0)
jadenguyen03bio
0 (0)
Seller
$5
Anh14823
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật, viết content
0 (0)
Anh14823
0 (0)
Seller
$5
meimeitrn
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn làm
0 (0)
meimeitrn
0 (0)
Seller
$5
PhuongLH
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Translate English - Vietnamese - Chinese
0 (0)
PhuongLH
0 (0)
Seller
$5
MeiMei03
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I will help you in translating English
0 (0)
MeiMei03
See more
Translate other languagesSee more
0 (0)
Seller
$5
Thaopnguyen
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật và Giảng dạy ngoại ngữ
0 (0)
Thaopnguyen
0 (0)
Seller
$5
danhlinh.175201
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt
0 (0)
danhlinh.175201
0 (0)
Seller
$30
Tom_Nguyen
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Translate English, Russian
0 (0)
Tom_Nguyen
0 (0)
Seller
$5
Ngoclan98
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật chuẩn , soạn thảo văn bản , Soạn hợp đồng , chứng từ thanh toán
0 (0)
Ngoclan98
0 (0)
Seller
$10
Kimthao112358
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật từ weibo
0 (0)
Kimthao112358
0 (0)
Seller
$5
TINI5608
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I will translate English-Vnese or other language
0 (0)
TINI5608
See more
Translation Japanese-Vietnamese-JapaneseSee more
5.0 (2)
Seller
$5
baochau891
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I will translate english or japanese to vietnamese
5.0 (2)
baochau891
0 (0)
Seller
$5
baochau891
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I will translate english to vietnamese or japanese
0 (0)
baochau891
0 (0)
Seller
$5
danhlinh.175201
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Mình sẽ dịch tiếng Anh, tiếng Nhật sang tiếng Việt chính xác nhất
0 (0)
danhlinh.175201
0 (0)
Seller
$5
NguyenQuynhNhu
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật các tài liệu Nhât - Việt, Việt- Nhật hiệu quả
0 (0)
NguyenQuynhNhu
0 (0)
Seller
$5
nguyenvantancm
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn biên dịch tài liệu IT Việt Nhật, Nhật Việt
0 (0)
nguyenvantancm
0 (0)
Seller
$5
linhtran96
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch tiếng Nhật căn bản
0 (0)
linhtran96
See more
Video / Song translationSee more
0 (0)
Seller
$5
nguyenhuechi
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch Trung -Việt và ngược lại
0 (0)
nguyenhuechi
0 (0)
Seller
$5
PhuongThanh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
KOREAN - VIETNAMESE OR VIETNAMESE-KOREAN
0 (0)
PhuongThanh
0 (0)
Seller
$5
Quynhsky
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật tài liệu, video, lời bài hát
0 (0)
Quynhsky
0 (0)
Seller
$300
Ngoc_Mi_Ngo
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài, viết truyện, sách ,nghe video,âm nhạc
0 (0)
Ngoc_Mi_Ngo
0 (0)
Seller
$5
Thu_Phuong
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch bài hát, văn bản
0 (0)
Thu_Phuong
0 (0)
Seller
$5
huybanhdang
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
phiên dịch Trung-Việt
0 (0)
huybanhdang
See more
Film scriptSee more
0 (0)
Seller
$5
phamthibichthao
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết kịch bản video film ngắn theo chủ đề
0 (0)
phamthibichthao
0 (0)
Seller
$5
renerri7
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi có thể dựng kịch bản phim cho bạn
0 (0)
renerri7
0 (0)
Seller
$5
ngocbich2000
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I will translate ENG to VN and VN to ENG for you
0 (0)
ngocbich2000
0 (0)
Seller
$5
JangMichael
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I can help you write scripts, content and translate English to Vietnamese
0 (0)
JangMichael
0 (0)
Seller
$15
thuyhong0905
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
XEM TƯ VI ONLINE
0 (0)
thuyhong0905
0 (0)
Seller
$50
trungbeonkl191
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Chuyện người viết
0 (0)
trungbeonkl191
See more
Content Making & TypingSee more
0 (0)
Seller
$5
ngocha0811
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập liệu, dịch thuật,...mọi thứ mà bạn cần hỗ trợ tôi đều có thể giúp bạn
0 (0)
ngocha0811
0 (0)
Seller
$5
ngocha0811
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Trợ lý từ xa, tất cả mọi thứ bạn cần tôi đều có thể hỗ trợ
0 (0)
ngocha0811
0 (0)
Seller
$5
quangtdvn
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn hoàn thành công việc và tối ưu thời gian
0 (0)
quangtdvn
0 (0)
Seller
$5
quangtdvn
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Soạn thảo văn bản
0 (0)
quangtdvn
0 (0)
Seller
$5
LennyTrinh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết những content sáng tạo, dịch tài liệu Anh - Việt.
0 (0)
LennyTrinh
0 (0)
Seller
$5
Lelee995
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập liệu từ file ảnh, PDF ...
0 (0)
Lelee995
See more
TranslateSee more
0 (0)
Seller
$10
NgocAnhh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
tôi sẽ giúp bạn dịch Tiếng Trung-Việt, Việt-Trung
0 (0)
NgocAnhh
0 (0)
Seller
$5
nguyenhuechi
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch video, phim ảnh, bài báo,..
0 (0)
nguyenhuechi
0 (0)
Seller
$5
khiet.khiet.12
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhận dịch văn bản, phim, truyện, bài hát,... song ngữ Việt Trung.
0 (0)
khiet.khiet.12
0 (0)
Seller
$15
Qingcao97
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Phiên dịch Anh-Việt, Trung-Việt
0 (0)
Qingcao97
0 (0)
Seller
$5
hoanglinhkieu
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật Trung - Việt
0 (0)
hoanglinhkieu
0 (0)
Seller
$5
mi.tran1823
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Phiên dịch Trung Việt - Việt Trung
0 (0)
mi.tran1823
See more
Writing storiesSee more
0 (0)
Bronze Seller
$5
m45_1507
Bronze Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I'll help you write
0 (0)
m45_1507
0 (0)
Seller
$5
yamidzuki
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Cho tôi một content, tôi sẽ vẽ nên một câu chuyện.
0 (0)
yamidzuki
0 (0)
Seller
$50
ThanhVy21
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tác truyện
0 (0)
ThanhVy21
0 (0)
Seller
$5
Miumiu123
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết truyện ngắn, tiểu thuyết, đoạn cut, blog
0 (0)
Miumiu123
0 (0)
Seller
$15
tranyenthanh051
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
một câu chuyện
0 (0)
tranyenthanh051
0 (0)
Seller
$1,000
henrry1998
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn biến những ý tưởng thành tiền bạc.
0 (0)
henrry1998
See more
Write blog postsSee more
0 (0)
Seller
$5
myHonz123
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Biên Dịch Tiếng Trung
0 (0)
myHonz123
0 (0)
Seller
$5
Ccianacham
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn hoàn thành những yêu cầu bản thân bạn muốn
0 (0)
Ccianacham
0 (0)
Seller
$5
Ccianacham
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn hoàn thành những yêu cầu bản thân bạn muốn
0 (0)
Ccianacham
0 (0)
Seller
$5
NGOCANDUONG
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài quảng cáo, viết bài cho các blog, các content súc tích ấn tượng
0 (0)
NGOCANDUONG
5.0 (1)
Bronze Seller
$5
m45_1507
Bronze Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I will help you write on demand
5.0 (1)
m45_1507
0 (0)
Seller
$5
khiet.khiet.12
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết blog, content facebook, kịch bản tik tok, truyện
0 (0)
khiet.khiet.12
See more
Write articles for websiteSee more
0 (0)
Seller
$5
myHonz123
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Biên Dịch Tiếng Trung
0 (0)
myHonz123
0 (0)
Seller
$5
dreamteam505
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
chuyển các chữ trong hình ảnh sang chữ viết, scan,...nhận thanh toán trong ngày
0 (0)
dreamteam505
0 (0)
Seller
$5
huyenpham
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết content web, content fanpage
0 (0)
huyenpham
0 (0)
Seller
$5
nhngocdangju
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
trình bày và Đánh máy, nhập liệu, viết content , làm poster , edit ảnh
0 (0)
nhngocdangju
0 (0)
Seller
$10
Kimthao112358
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Sếp dí viết bài duy trì blog có mình giúp đỡ bạn
0 (0)
Kimthao112358
0 (0)
Seller
$25
thanhchuong9x
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
SEO, Copywriting, Keyword planner, ...
0 (0)
thanhchuong9x
See more
Write product advertising articlesSee more
0 (0)
Seller
$10
phuongquynhbui
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết content quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội
0 (0)
phuongquynhbui
0 (0)
Seller
$5
vy.pham2511
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết blog quảng cáo cho sản phẩm mới, dịch thuật Anh Việt
0 (0)
vy.pham2511
0 (0)
Seller
$5
Menhim123
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Cao Đẳng nghề 123
0 (0)
Menhim123
0 (0)
Seller
$5
baodoanmomm
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài, viết blog, viết bài quảng cáo sản phẩm
0 (0)
baodoanmomm
0 (0)
Seller
$5
Thang201
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Đánh máy văn bản
0 (0)
Thang201
0 (0)
Seller
$5
Thang201
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài quảng cáo sản phẩm
0 (0)
Thang201
See more
Write articles in newspapersSee more
0 (0)
Seller
$300
vietlam9995
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài luận, luận văn các chuyên ngành
0 (0)
vietlam9995
0 (0)
Seller
$30
phuongquynhbui
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài trên báo chí
0 (0)
phuongquynhbui
0 (0)
Seller
$5
rkdgws.me
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
nhận đánh máy, viết content và design
0 (0)
rkdgws.me
0 (0)
Seller
$5
rkdgws.me
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
tôi có thể giúp bạn viết báo
0 (0)
rkdgws.me
0 (0)
Seller
$10
ngoclobuoc
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Content Writer, Content Marketing, Video editor
0 (0)
ngoclobuoc
0 (0)
Seller
$45
HuyenThanh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Biên dịch Trung - Việt
0 (0)
HuyenThanh
See more
Write a bookSee more
0 (0)
Seller
$5
alice_vy
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài cho blog
0 (0)
alice_vy
0 (0)
Seller
$10
phiyen1211
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết truyện viết lách đầy cảm xúc
0 (0)
phiyen1211
0 (0)
Seller
$5
Khiem1905
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn hài lòng với dịch vụ này
0 (0)
Khiem1905
0 (0)
Seller
$5
Danlelion
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết blog, sách, truyện, dịch Anh-Việt Việt-Anh
0 (0)
Danlelion
0 (0)
Seller
$5
hahabara34
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
giới thiệu sách
0 (0)
hahabara34
0 (0)
Seller
$5
nguyenthai
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhận nhập dữ liệu, tạo các thuật tính bằng excel
0 (0)
nguyenthai
See more