Hoàn thành hết tất cả các bước để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng!
Active Account
1
Trở thành Seller
2
Đăng ký tối thiểu 3 Job
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Viết & Dịch Thuật
Mọi thứ đều đơn giản với Viết & Dịch Thuật
WriterXem thêm
0 (0)
Người mới
$20
nasa0905
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Kịch bản mọi chủ đề
0 (0)
nasa0905
0 (0)
Người mới
$5
Kimthao112358
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Biên tập tài liệu, truyện, luận văn
0 (0)
Kimthao112358
0 (0)
Người mới
$5
59DLU03014
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn chuyển văn bản từ PDF sang WORD
0 (0)
59DLU03014
0 (0)
Người mới
$5
59DLU03014
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Hỗ trợ bạn thẩm định tự truyện hoặc hỗ trợ viết lách
0 (0)
59DLU03014
0 (0)
Người mới
$5
Trangsusan
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết kịch bản phim ngắn, quảng cáo, kỷ yếu, kỷ niệm cưới, các loại video ngắn
0 (0)
Trangsusan
0 (0)
Người mới
$5
cherryblossom_m
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Biên tập truyện, sách, báo, radio,...
0 (0)
cherryblossom_m
Xem thêm
Translation English-Vietnamese-Vietnamese-EnglishXem thêm
0 (0)
Người mới
$40
vietlam9995
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật Anh-Việt
0 (0)
vietlam9995
0 (0)
Người mới
$10
HongQuan306
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch 1 văn bản không quá 500 từ , từ Anh - Việt hoặc ngược lại
0 (0)
HongQuan306
0 (0)
Người mới
$15
vandanh1993
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật kỹ thuật
0 (0)
vandanh1993
0 (0)
Người mới
$5
Cinnamonnie
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ dịch các tài liệu của bạn từ tiếng Anh sang tiếng việt, và ngược lại
0 (0)
Cinnamonnie
0 (0)
Người mới
$5
THANHTHANH
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật Anh-Việt, Việt-Anh. Nhập dữ liệu tiếng Anh, tiếng Hàn
0 (0)
THANHTHANH
0 (0)
Người mới
$5
Thanhyen06
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi có thể dịch truyện ngắn, báo, tạp chí hoặc các văn bản đơn giản từ T.Anh
0 (0)
Thanhyen06
Xem thêm
Translate other languagesXem thêm
0 (0)
Người mới
$10
Kimthao112358
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật từ weibo
0 (0)
Kimthao112358
0 (0)
Người mới
$5
TINI5608
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
I will translate English-Vnese or other language
0 (0)
TINI5608
0 (0)
Người mới
$5
thachlam
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
dịch Hàn - Việt, Việt - Hàn
0 (0)
thachlam
0 (0)
Người mới
$5
magensa22
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật ngôn ngữ Trung - Việt
0 (0)
magensa22
0 (0)
Người mới
$15
hongan454
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch phim, nhạc tiếng Trung
0 (0)
hongan454
0 (0)
Người mới
$5
gino_huangtian
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch các nội dung, tài liệu, truyện, video... từ Anh-Việt, Trung-Việt
0 (0)
gino_huangtian
Xem thêm
Translation Japanese-Vietnamese-JapaneseXem thêm
0 (0)
Người mới
$5
AnhNguyet21
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn dịch thuật tiếng Nhật, nhập liệu, viết lách
0 (0)
AnhNguyet21
0 (0)
Người mới
$5
AnhNguyet21
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn dịch thuật tiếng Nhật, nhập liệu, viết lách
0 (0)
AnhNguyet21
0 (0)
Người mới
$10
elei_0000
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Biên Dịch - Thiết Kế Logo,...
0 (0)
elei_0000
0 (0)
Người mới
$5
Xuxu2002
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch các manga
0 (0)
Xuxu2002
5.0 (2)
Người mới
$5
baochau891
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
I will translate english or japanese to vietnamese
5.0 (2)
baochau891
0 (0)
Người mới
$5
baochau891
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
I will translate english to vietnamese or japanese
0 (0)
baochau891
Xem thêm
Video / Song translationXem thêm
0 (0)
Người mới
$300
Ngoc_Mi_Ngo
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài, viết truyện, sách ,nghe video,âm nhạc
0 (0)
Ngoc_Mi_Ngo
0 (0)
Người mới
$5
Thu_Phuong
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch bài hát, văn bản
0 (0)
Thu_Phuong
0 (0)
Người mới
$5
huybanhdang
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
phiên dịch Trung-Việt
0 (0)
huybanhdang
0 (0)
Người mới
$5
Vtnh040102
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn dịch thuật Trung-Việt, đánh tài liệu văn bản
0 (0)
Vtnh040102
0 (0)
Người mới
$5
Keishaaa
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật Tiếng Trung
0 (0)
Keishaaa
0 (0)
Người mới
$5
tranthinh01
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
dịch bằng từ ngữ trend Anh-Việt, Việt-Anh
0 (0)
tranthinh01
Xem thêm
Film scriptXem thêm
0 (0)
Người mới
$5
phamthibichthao
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết kịch bản video film ngắn theo chủ đề
0 (0)
phamthibichthao
0 (0)
Người mới
$5
renerri7
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi có thể dựng kịch bản phim cho bạn
0 (0)
renerri7
0 (0)
Người mới
$5
ngocbich2000
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
I will translate ENG to VN and VN to ENG for you
0 (0)
ngocbich2000
0 (0)
Người mới
$5
JangMichael
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
I can help you write scripts, content and translate English to Vietnamese
0 (0)
JangMichael
0 (0)
Người mới
$15
thuyhong0905
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
XEM TƯ VI ONLINE
0 (0)
thuyhong0905
0 (0)
Người mới
$50
trungbeonkl191
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Chuyện người viết
0 (0)
trungbeonkl191
Xem thêm
Content Making & TypingXem thêm
0 (0)
Người mới
$5
duongtai53
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
nhập liệu, viết lách
0 (0)
duongtai53
0 (0)
Người mới
$5
Lelee995
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập liệu từ file ảnh, PDF ...
0 (0)
Lelee995
0 (0)
Người mới
$5
Cinnamonnie
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tớ sẽ trình bày và đánh máy văn bản giúp cậu
0 (0)
Cinnamonnie
0 (0)
Người mới
$10
thuyny6420
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Đánh máy tiếng Việt và tiếng Thái
0 (0)
thuyny6420
0 (0)
Người mới
$10
ngducde04
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Ielts writing, speaking
0 (0)
ngducde04
0 (0)
Người mới
$5
tqtuan2412
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn đánh văn bản, dịch văn bản từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
0 (0)
tqtuan2412
Xem thêm
TranslateXem thêm
0 (0)
Người mới
$10
thuyny6420
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật từ Thái sang Việt và ngược lại
0 (0)
thuyny6420
0 (0)
Người mới
$20
lelinh78
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn phiên dịch những ngôn ngữ mình đang còn khó khăn
0 (0)
lelinh78
0 (0)
Người mới
$5
KimYuki1511
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch Anh sang Việt và ngược lại
0 (0)
KimYuki1511
0 (0)
Người mới
$5
nga150895
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
dịch tài liệu tiếng trung
0 (0)
nga150895
0 (0)
Người mới
$5
NhanVuong68
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Biên-phiên dịch Anh-Việt Việt-Anh, Trung-Việt Việt-Trung
0 (0)
NhanVuong68
0 (0)
Người mới
$5
Vohoangdue
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
DỊCH THUẬT ANH, NHẬT. HỖ TRỢ VIẾT KỊCH BẢN
0 (0)
Vohoangdue
Xem thêm
Writing storiesXem thêm
0 (0)
Người mới
$50
ThanhVy21
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tác truyện
0 (0)
ThanhVy21
0 (0)
Người mới
$1,000
henrry1998
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn biến những ý tưởng thành tiền bạc.
0 (0)
henrry1998
0 (0)
Người mới
$1,000
henrry1998
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Turn ideas into money
0 (0)
henrry1998
0 (0)
Người mới
$5
yamidzuki
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Cho tôi một content, tôi sẽ vẽ nên một câu chuyện.
0 (0)
yamidzuki
0 (0)
Người mới
$5
Jackfruit
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết nội dung, biên dịch, nhập liệu.
0 (0)
Jackfruit
0 (0)
Người mới
$50
cherryblossom_m
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tạo cốt truyện hoặc sáng tác truyện ngắn với nội dung ấn tượng
0 (0)
cherryblossom_m
Xem thêm
Write blog postsXem thêm
0 (0)
Người mới
$10
Tuyen_Nguyen
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp viết lách
0 (0)
Tuyen_Nguyen
0 (0)
Người mới
$5
TrangThuy
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết blog, fanpage, quảng cáo
0 (0)
TrangThuy
0 (0)
Người mới
$5
ngocha0811
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Trợ lý cá nhân, hành chính
0 (0)
ngocha0811
0 (0)
Người mới
$5
lammydao
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài cho blog
0 (0)
lammydao
0 (0)
Người mới
$5
ngoctram0611
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Content writter
0 (0)
ngoctram0611
0 (0)
Người mới
$5
myHonz123
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Biên Dịch Tiếng Trung
0 (0)
myHonz123
Xem thêm
Write articles for websiteXem thêm
0 (0)
Người mới
$10
Kimthao112358
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Sếp dí viết bài duy trì blog có mình giúp đỡ bạn
0 (0)
Kimthao112358
0 (0)
Người mới
$5
myHonz123
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Biên Dịch Tiếng Trung
0 (0)
myHonz123
0 (0)
Người mới
$25
thanhchuong9x
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
SEO, Copywriting, Keyword planner, ...
0 (0)
thanhchuong9x
0 (0)
Người mới
$5
tranthuytam
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết nội dung quảng cáo, bài viết
0 (0)
tranthuytam
0 (0)
Người mới
$15
thuta1911
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài SEO Anh - Việt
0 (0)
thuta1911
0 (0)
Người mới
$5
myhuyen111
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Content, làm nội dung
0 (0)
myhuyen111
Xem thêm
Write product advertising articlesXem thêm
0 (0)
Người mới
$5
Menhim123
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Cao Đẳng nghề 123
0 (0)
Menhim123
0 (0)
Người mới
$5
baodoanmomm
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài, viết blog, viết bài quảng cáo sản phẩm
0 (0)
baodoanmomm
0 (0)
Người mới
$5
Thang201
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Đánh máy văn bản
0 (0)
Thang201
0 (0)
Người mới
$5
Thang201
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài quảng cáo sản phẩm
0 (0)
Thang201
0 (0)
Người mới
$5
nslong342
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Đánh máy văn bản
0 (0)
nslong342
0 (0)
Người mới
$5
Lpnga2709
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết content cho fanpage
0 (0)
Lpnga2709
Xem thêm
Write articles in newspapersXem thêm
0 (0)
Người mới
$300
vietlam9995
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài luận, luận văn các chuyên ngành
0 (0)
vietlam9995
0 (0)
Người mới
$5
rkdgws.me
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
nhận đánh máy, viết content và design
0 (0)
rkdgws.me
0 (0)
Người mới
$5
rkdgws.me
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
tôi có thể giúp bạn viết báo
0 (0)
rkdgws.me
0 (0)
Người mới
$10
ngoclobuoc
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Content Writer, Content Marketing, Video editor
0 (0)
ngoclobuoc
0 (0)
Người mới
$45
HuyenThanh
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Biên dịch Trung - Việt
0 (0)
HuyenThanh
0 (0)
Người mới
$5
Nguyentrang
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết bài báo, dịch thuật E-V
0 (0)
Nguyentrang
Xem thêm
Write a bookXem thêm
0 (0)
Người mới
$5
alice_vy
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài cho blog
0 (0)
alice_vy
0 (0)
Người mới
$10
phiyen1211
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết truyện viết lách đầy cảm xúc
0 (0)
phiyen1211
0 (0)
Người mới
$5
Khiem1905
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn hài lòng với dịch vụ này
0 (0)
Khiem1905
0 (0)
Người mới
$5
Danlelion
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết blog, sách, truyện, dịch Anh-Việt Việt-Anh
0 (0)
Danlelion
0 (0)
Người mới
$5
hahabara34
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
giới thiệu sách
0 (0)
hahabara34
0 (0)
Người mới
$5
nguyenthai
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Nhận nhập dữ liệu, tạo các thuật tính bằng excel
0 (0)
nguyenthai
Xem thêm