Hoàn thành hết tất cả các bước để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng!
Active Account
1
Trở thành Seller
2
Đăng ký tối thiểu 3 Job
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Writer
Tất cả các Job(15)
0 (0)
Người mới
$5
Trangsusan
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết kịch bản phim ngắn, quảng cáo, kỷ yếu, kỷ niệm cưới, các loại video ngắn
0 (0)
Trangsusan
0 (0)
Người mới
$5
cherryblossom_m
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Biên tập truyện, sách, báo, radio,...
0 (0)
cherryblossom_m
0 (0)
Người mới
$5
Duyanh0709
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
copywriter, screenwriter, translation
0 (0)
Duyanh0709
0 (0)
Người mới
$5
thuyduypham9696
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
viết kịch bản sân khấu
0 (0)
thuyduypham9696
0 (0)
Người mới
$50
thanhman125
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tác truyện và nội dung
0 (0)
thanhman125
0 (0)
Người mới
$5
duyensyn
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết bài
0 (0)
duyensyn
0 (0)
Người mới
$25
mewthecat
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Biên kịch nội dung
0 (0)
mewthecat
0 (0)
Người mới
$10
HaTieuAnh
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn hoàn tất những công việc mà bạn yêu cầu.
0 (0)
HaTieuAnh
0 (0)
Người mới
$15
phanhoangmina
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
tạo kịch bản cho bạn
0 (0)
phanhoangmina
0 (0)
Người mới
$5
N.t.an030506
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài đăng trên page, dịch thuật Anh-Việt, viết kịch bản
0 (0)
N.t.an030506
0 (0)
Người mới
$5
PhamAiKhanh
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
viết bài PR, đánh máy, biết bài tiểu luận.
0 (0)
PhamAiKhanh
0 (0)
Người mới
$5
ninhquangsu
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
mình có thể dịch sát nghĩa nhất có thể ạ hihi
0 (0)
ninhquangsu
0 (0)
Người mới
$20
nasa0905
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Kịch bản mọi chủ đề
0 (0)
nasa0905
0 (0)
Người mới
$5
hsqt_daovanduy
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
dịch nhạc bài viết
0 (0)
hsqt_daovanduy
0 (0)
Người mới
$5
hsqt_daovanduy
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tiếng Anh vsfgsgs
0 (0)
hsqt_daovanduy
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.