Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Writer
All Jobs(19)
0 (0)
Seller
$5
Gemme_Land
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn phiên dịch văn bản
0 (0)
Gemme_Land
0 (0)
Seller
$20
nasa0905
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Kịch bản mọi chủ đề
0 (0)
nasa0905
0 (0)
Seller
$5
Kimthao112358
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Biên tập tài liệu, truyện, luận văn
0 (0)
Kimthao112358
0 (0)
Seller
$5
59DLU03014
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn chuyển văn bản từ PDF sang WORD
0 (0)
59DLU03014
0 (0)
Seller
$5
59DLU03014
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Hỗ trợ bạn thẩm định tự truyện hoặc hỗ trợ viết lách
0 (0)
59DLU03014
0 (0)
Seller
$5
Trangsusan
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết kịch bản phim ngắn, quảng cáo, kỷ yếu, kỷ niệm cưới, các loại video ngắn
0 (0)
Trangsusan
0 (0)
Seller
$5
cherryblossom_m
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Biên tập truyện, sách, báo, radio,...
0 (0)
cherryblossom_m
0 (0)
Seller
$5
Duyanh0709
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
copywriter, screenwriter, translation
0 (0)
Duyanh0709
0 (0)
Seller
$5
thuyduypham9696
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
viết kịch bản sân khấu
0 (0)
thuyduypham9696
0 (0)
Seller
$50
thanhman125
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tác truyện và nội dung
0 (0)
thanhman125
0 (0)
Seller
$5
duyensyn
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn viết bài
0 (0)
duyensyn
0 (0)
Seller
$25
mewthecat
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Biên kịch nội dung
0 (0)
mewthecat
0 (0)
Seller
$10
HaTieuAnh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn hoàn tất những công việc mà bạn yêu cầu.
0 (0)
HaTieuAnh
0 (0)
Seller
$15
phanhoangmina
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
tạo kịch bản cho bạn
0 (0)
phanhoangmina
0 (0)
Seller
$5
N.t.an030506
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết bài đăng trên page, dịch thuật Anh-Việt, viết kịch bản
0 (0)
N.t.an030506
0 (0)
Seller
$5
PhamAiKhanh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
viết bài PR, đánh máy, biết bài tiểu luận.
0 (0)
PhamAiKhanh
0 (0)
Seller
$5
ninhquangsu
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
mình có thể dịch sát nghĩa nhất có thể ạ hihi
0 (0)
ninhquangsu
0 (0)
Seller
$5
hsqt_daovanduy
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
dịch nhạc bài viết
0 (0)
hsqt_daovanduy
0 (0)
Seller
$5
hsqt_daovanduy
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tiếng Anh vsfgsgs
0 (0)
hsqt_daovanduy
1
Wanna Join us ?
Join us to buy a gigs and our talented freelancers around the world will make you satisfied.