menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Translate other languages
Tất cả các Job(13)
$10
0 (0)
NGƯỜI MỚI
Namieweak
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Phiên dịch Trung - Việt
$10
0 (0)
Namieweak
$15
0 (0)
NGƯỜI MỚI
lehoangnhat
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật Trung - Việt
$15
0 (0)
lehoangnhat
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
linhbuibui
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Phiên dịch Hàn - Việt
$5
0 (0)
linhbuibui
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
tranthituyethoa
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn đánh máy, cũng như biên dịch ANH - VIỆT, TRUNG - VIỆT
$5
0 (0)
tranthituyethoa
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
linhhddu
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Biên dịch văn bản Trung Việt
$5
0 (0)
linhhddu
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
JeSuisLinah
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Nhận dịch các loại văn bản
$5
0 (0)
JeSuisLinah
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
duybao2002
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch từ Pháp sang Việt
$5
0 (0)
duybao2002
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
Yu.GMiNh
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
BIÊN PHIÊN DỊCH TRUNG-VIỆT, VIỆT- TRUNG
$5
0 (0)
Yu.GMiNh
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
Huyenoc240897
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Sub phim Trung - Việt, có thể chạy Deadline gấp.Dịch các văn bản Trung- Viêt.
$5
0 (0)
Huyenoc240897
$10
0 (0)
NGƯỜI MỚI
Nguyenviet
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật Trung - Việt
$10
0 (0)
Nguyenviet
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
thuyminh
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
中越双语翻译 Dịch song ngữ Trung-Việt
$5
0 (0)
thuyminh
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
cml261294
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Phiên dịch Trung - Việt các loại văn bản hộp đồng ,truyện, phim ....vv
$5
0 (0)
cml261294
$10
0 (0)
NGƯỜI MỚI
longnong408
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Phiên dịch tài liệu,video, ca nhạc Tiếng Trung sang Việt
$10
0 (0)
longnong408
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.