menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Translation Japanese-Vietnamese-Japanese
Tất cả các Job(5)
$5
5.0 (1)
NGƯỜI MỚI
baochau891
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
I will translate english or japanese to vietnamese
$5
5.0 (1)
baochau891
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
LeTrungKien
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Biên phiên dịch tổng hợp các nội dung liên quan tiếng nhật
$5
0 (0)
LeTrungKien
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
phuongdoanh
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch mọi thứ từ Việt-Nhật, Nhật-Việt
$5
0 (0)
phuongdoanh
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
matonguyen
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Dịch thuật Eng-Viet-Jap
$5
0 (0)
matonguyen
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
km.ain2000
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi nhận dịch các tài liệu từ Nhật -Việt và Việt -Nhật
$5
0 (0)
km.ain2000
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.