Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Content Making & Typing
All Jobs(499)
0 (0)
Seller
$5
Thanhngan871
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn hoàn thành công việc đánh máy tài liệu
0 (0)
Thanhngan871
0 (0)
Seller
$5
TramVo2000
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Đánh máy, nhập liệu, viết content, phát ngôn video
0 (0)
TramVo2000
0 (0)
Seller
$5
danhlinh.175201
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Mình sẽ giúp bạn nhập liệu word, exel nhanh nhất
0 (0)
danhlinh.175201
0 (0)
Seller
$5
danhlinh.175201
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập liệu Exel, Word
0 (0)
danhlinh.175201
0 (0)
Seller
$5
duongtai53
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
nhập liệu, viết lách
0 (0)
duongtai53
0 (0)
Seller
$5
Lelee995
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập liệu từ file ảnh, PDF ...
0 (0)
Lelee995
0 (0)
Seller
$5
quangtdvn
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập liệu từ file ảnh, PDF ...
0 (0)
quangtdvn
0 (0)
Seller
$5
Thu_Ha_24
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Đánh máy nhanh, viết lách
0 (0)
Thu_Ha_24
0 (0)
Seller
$5
ThuyHien
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn đánh văn bản có sẵn và dịch thuật English nếu có
0 (0)
ThuyHien
0 (0)
Seller
$5
NguyenNam39
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tạo nội dung
0 (0)
NguyenNam39
0 (0)
Seller
$5
NguyenNam39
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nguyễn Đức Hoài Nam
0 (0)
NguyenNam39
0 (0)
Seller
$5
NgNgan041
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn biên dịch Anh - Việt, nhập liệu nhanh, chính xác và hiệu quả.
0 (0)
NgNgan041
0 (0)
Seller
$5
builinhh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi có thể gõ văn bản nhanh, chính xác
0 (0)
builinhh
0 (0)
Seller
$5
minhanh181023
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập liệu văn bản
0 (0)
minhanh181023
0 (0)
Seller
$5
nqdkhang
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Đánh máy văn bản, dịch thuật Anh-Việt
0 (0)
nqdkhang
0 (0)
Seller
$5
phuyenuyen99
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn đánh văn bản hoặc các bản scan có thể các thiết kế poster
0 (0)
phuyenuyen99
0 (0)
Seller
$5
Ashleyle
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn nhập liệu, viết nội dung, dịch thuật Anh-Việt
0 (0)
Ashleyle
0 (0)
Seller
$5
Tuyen_Nguyen
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn bình luận
0 (0)
Tuyen_Nguyen
0 (0)
Seller
$5
Lehihi198
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
hát quay video, viết lyric nhạc
0 (0)
Lehihi198
0 (0)
Seller
$5
tuongvyne
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi có thể đánh máy, nhập liệu theo yêu cầu
0 (0)
tuongvyne
1
2
3
4
5
...
25
>
Wanna Join us ?
Join us to buy a gigs and our talented freelancers around the world will make you satisfied.