Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Writing stories
All Jobs(40)
0 (0)
Bronze Seller
$5
m45_1507
Bronze Seller
heart-iconCreated with Sketch.
I'll help you write
0 (0)
m45_1507
0 (0)
Seller
$5
yamidzuki
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Cho tôi một content, tôi sẽ vẽ nên một câu chuyện.
0 (0)
yamidzuki
0 (0)
Seller
$50
ThanhVy21
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tác truyện
0 (0)
ThanhVy21
0 (0)
Seller
$5
Miumiu123
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết truyện ngắn, tiểu thuyết, đoạn cut, blog
0 (0)
Miumiu123
0 (0)
Seller
$15
tranyenthanh051
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
một câu chuyện
0 (0)
tranyenthanh051
0 (0)
Seller
$1,000
henrry1998
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn biến những ý tưởng thành tiền bạc.
0 (0)
henrry1998
0 (0)
Seller
$1,000
henrry1998
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Turn ideas into money
0 (0)
henrry1998
0 (0)
Seller
$5
Jackfruit
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết nội dung, biên dịch, nhập liệu.
0 (0)
Jackfruit
0 (0)
Seller
$50
cherryblossom_m
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tạo cốt truyện hoặc sáng tác truyện ngắn với nội dung ấn tượng
0 (0)
cherryblossom_m
0 (0)
Seller
$5
Ernesta_Hoang
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sáng tác tuyện ngắn, viết content, viết kịch bản ngắn, dịch Anh - Việt
0 (0)
Ernesta_Hoang
0 (0)
Seller
$10
dangkhoa1912003
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Một tập truyện ư...có tôi này
0 (0)
dangkhoa1912003
0 (0)
Seller
$5
Phuonganh239
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sáng tác truyện, viết kịch bản, viết content, viết bài cho blog,...
0 (0)
Phuonganh239
0 (0)
Seller
$5
angleladaisy
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết blog kiến thức và sáng tác truyện
0 (0)
angleladaisy
0 (0)
Seller
$5
Lechanh0503
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tạo nội dung
0 (0)
Lechanh0503
0 (0)
Seller
$5
Annie1503
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Người viết nên nhưng câu chuyện
0 (0)
Annie1503
0 (0)
Seller
$5
AllenRen
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn làm các công việc bạn yêu cầu
0 (0)
AllenRen
0 (0)
Seller
$50
meow2809
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết blog, viết truyện, kịch bản phim, sửa các lỗi chính tả
0 (0)
meow2809
0 (0)
Seller
$5
luukyduyen
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn dịch tiếng Trung - Việt, viết lách, thiết kế hình ảnh, content
0 (0)
luukyduyen
0 (0)
Seller
$5
melodyanh
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn
0 (0)
melodyanh
0 (0)
Seller
$150
Aryduong
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
sáng tác truyện
0 (0)
Aryduong
1
2
>
Wanna Join us ?
Join us to buy a gigs and our talented freelancers around the world will make you satisfied.