menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Writing stories
Tất cả các Job(4)
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
Jackfruit
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Viết nội dung, biên dịch, nhập liệu.
$5
0 (0)
Jackfruit
$50
0 (0)
NGƯỜI MỚI
cherryblossom_m
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Sáng tạo cốt truyện hoặc sáng tác truyện ngắn với nội dung ấn tượng
$50
0 (0)
cherryblossom_m
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
Ernesta_Hoang
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sáng tác tuyện ngắn, viết content, viết kịch bản ngắn, dịch Anh - Việt
$5
0 (0)
Ernesta_Hoang
$10
0 (0)
NGƯỜI MỚI
dangkhoa1912003
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Một tập truyện ư...có tôi này
$10
0 (0)
dangkhoa1912003
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.