Hoàn thành hết tất cả các bước để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng!
Active Account
1
Trở thành Seller
2
Đăng ký tối thiểu 3 Job
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Desktop Application
Tất cả các Job(9)
0 (0)
Người mới
$10
duong.daothanh
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
IT helpdesk support via teamview,
0 (0)
duong.daothanh
0 (0)
Người mới
$5
ducphuongdoi9
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Người nhập liệu, chuyển đổi file- cho các phần mềm Microsoft
0 (0)
ducphuongdoi9
0 (0)
Người mới
$15
msthuybui
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Creating and Formatting of Microsoft Excel Spreadsheet
0 (0)
msthuybui
0 (0)
Người mới
$5
Thdangvy96
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi có thể nhập liệu
0 (0)
Thdangvy96
0 (0)
Người mới
$100
manhdan1237
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Hỗ trợ máy tính
0 (0)
manhdan1237
0 (0)
Người mới
$20
0382858741
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
I will help you solve problems in numerical methods - CFD
0 (0)
0382858741
0 (0)
Người mới
$20
0382858741
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
I will help you solve problems in numerical methods - CFD
0 (0)
0382858741
0 (0)
Người mới
$20
0382858741
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
I will help you solve problems in numerical methods - CFD
0 (0)
0382858741
0 (0)
Người mới
$10
LorRim123
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
.net, C Sharp, Sharepoint Online, Application Bussiness
0 (0)
LorRim123
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.