menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Web programming
Tất cả các Job(4)
$20
0 (0)
NGƯỜI MỚI
baochau891
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn phất triển web bằng ngôn ngữ trong php, laravel
$20
0 (0)
baochau891
$50
0 (0)
NGƯỜI MỚI
hungit280692
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tạo web quảng cáo, hệ thống quản lý cho doanh nghiệp
$50
0 (0)
hungit280692
$100
0 (0)
NGƯỜI MỚI
devramu09
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn tạo 1 website bán hàng, tin tức, dự án tốt nghiệp
$100
0 (0)
devramu09
$100
0 (0)
NGƯỜI MỚI
thangkhoa
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Website bán hàng chi phí cao ❓ Tôi sẽ giúp bạn tối ưu điều này
$100
0 (0)
thangkhoa
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.