Hoàn thành hết tất cả các bước để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng!
Active Account
1
Trở thành Seller
2
Đăng ký tối thiểu 3 Job
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Cut the PSD image into HTML / CSS
Tất cả các Job(8)
0 (0)
Người mới
$10
mystict96
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn cắt PSD thành HTML, CSS nhanh nhất và gọn gàng
0 (0)
mystict96
0 (0)
Người mới
$10
lactran1702
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn cắt PSD,Figma,InDesign thành HTML chuẩn SEO
0 (0)
lactran1702
0 (0)
Người mới
$20
thaonguyen2112
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế theo yêu cầu
0 (0)
thaonguyen2112
0 (0)
Người mới
$5
DucVann123
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
LOGO design 123
0 (0)
DucVann123
0 (0)
Người mới
$15
suntoshi3
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Chỉnh sửa trang web của bạn theo yêu cầu
0 (0)
suntoshi3
0 (0)
Người mới
$10
phamhoanghung11
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn cắt PSD hoặc Figma sang HTML giống như file có sẵn
0 (0)
phamhoanghung11
0 (0)
Người mới
$10
thangved
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Cắt PSD thành HTML CSS
0 (0)
thangved
0 (0)
Người mới
$5
Trgiang3012
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ cắt PSD thành HTML,CSS giúp bạn
0 (0)
Trgiang3012
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.