menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Cut the PSD image into HTML / CSS
Tất cả các Job(2)
$10
0 (0)
NGƯỜI MỚI
mystict96
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn cắt PSD thành HTML, CSS nhanh nhất và gọn gàng
$10
0 (0)
mystict96
$10
0 (0)
NGƯỜI MỚI
lactran1702
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn cắt PSD,Figma,InDesign thành HTML chuẩn SEO
$10
0 (0)
lactran1702
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.