Hoàn thành hết tất cả các bước để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng!
Active Account
1
Trở thành Seller
2
Đăng ký tối thiểu 3 Job
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Python
Tất cả các Job(3)
0 (0)
Người mới
$500
tupham0305
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Triển khai các dự án về Computer Vision, NLP
0 (0)
tupham0305
0 (0)
Người mới
$20
hoatrannobita
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn làm trực quan hoá dữ liệu với Plotly Dash
0 (0)
hoatrannobita
0 (0)
Người mới
$500
TruyenNguyen
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Computer vision, Reagression
0 (0)
TruyenNguyen
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.