Hoàn thành hết tất cả các bước để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng!
Active Account
1
Trở thành Seller
2
Đăng ký tối thiểu 3 Job
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
PHP
Tất cả các Job(2)
0 (0)
Người mới
$500
ViVu1002
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Xây dựng 1 website, maintain dự án, ...
0 (0)
ViVu1002
0 (0)
Người mới
$50
t3vietduc
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Lập trình website bằng ngôn ngữ PHP - laravel
0 (0)
t3vietduc
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.