menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Edit video
Tất cả các Job(4)
$10
0 (0)
NGƯỜI MỚI
oanhtran
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Video Editor.
$10
0 (0)
oanhtran
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
s1mple17
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Chỉnh Sửa Video
$5
0 (0)
s1mple17
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
Thanhlong
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Nhận nhập dữ liệu, đánh máy, viết content, edit video
$5
0 (0)
Thanhlong
$15
0 (0)
NGƯỜI MỚI
0865939419
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Biên tập video, dựng kỹ xảo điện ảnh, tạo hiệu ứng cho video...
$15
0 (0)
0865939419
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.