Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Video recording
All Jobs(16)
0 (0)
Seller
$5
KimThaoo
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế video , dựng video
0 (0)
KimThaoo
0 (0)
Seller
$10
tronghoan
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
cắt ghép video
0 (0)
tronghoan
0 (0)
Seller
$5
HuyPhong23
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ biên đạo vũ đạo trên bài nhạc của bạn yêu cầu
0 (0)
HuyPhong23
0 (0)
Seller
$5
hxh02012004
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Làm video giới thiệu sản phẩm đơn giản.
0 (0)
hxh02012004
0 (0)
Seller
$5
phantrungphat
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Chỉnh sửa Video
0 (0)
phantrungphat
0 (0)
Seller
$10
lequan1905
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Product review Video
0 (0)
lequan1905
0 (0)
Seller
$10
vipspeed95
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Quay dựng video viral trên các nèn tảng mxh, nắm được thị hiếu khán giả.
0 (0)
vipspeed95
0 (0)
Seller
$40
ngockien183
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Quay - Dựng video 2D
0 (0)
ngockien183
0 (0)
Seller
$20
ThinhNguyen
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Edit Video youtube hay Tiktok
0 (0)
ThinhNguyen
0 (0)
Seller
$10
quanphv193
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Quay dựng video và chụp ảnh sản phẩm
0 (0)
quanphv193
0 (0)
Seller
$30
Optimus7
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Quay dựng video
0 (0)
Optimus7
0 (0)
Seller
$15
MindQzzz
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
videographer, editor
0 (0)
MindQzzz
0 (0)
Seller
$5
ntkien111
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Làm mọi video bạn yêu cầu
0 (0)
ntkien111
0 (0)
Seller
$20
Minhtit96
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn dựng video
0 (0)
Minhtit96
0 (0)
Seller
$10
TrungDzung
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ tạo Video quảng bá Tiktok Profile của bạn 1 cách ấn tượng
0 (0)
TrungDzung
0 (0)
Seller
$10
TrungDzung
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ tạo Logo Intros Video phong cách THỰC TẾ Ảo cho thương hiệu của bạn
0 (0)
TrungDzung
1
Wanna Join us ?
Join us to buy a gigs and our talented freelancers around the world will make you satisfied.