Hoàn thành hết tất cả các bước để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng!
Active Account
1
Trở thành Seller
2
Đăng ký tối thiểu 3 Job
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Book Cover & Album
Tất cả các Job(47)
0 (0)
Người mới
NguyenQuangLong
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Poster Ice Cream
0 (0)
NguyenQuangLong
0 (0)
Người mới
lphuong28
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế bìa sách
0 (0)
lphuong28
0 (0)
Người mới
k.zang204
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
thiết kế bìa sách
0 (0)
k.zang204
0 (0)
Người mới
ttm.work
$200
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế freelance
0 (0)
ttm.work
0 (0)
Người mới
toanminh04
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Thiet ke tam trung
0 (0)
toanminh04
0 (0)
Người mới
hunglee2110
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
thiết kế các loại khách hàng yêu cầu
0 (0)
hunglee2110
0 (0)
Người mới
phuongly
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
làm bìa truyện, sách
0 (0)
phuongly
0 (0)
Người mới
kuanthien
$200
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế mọi thứ bạn muốn
0 (0)
kuanthien
0 (0)
Người mới
Ngoc_Tran
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn Power point, design,content,...
0 (0)
Ngoc_Tran
0 (0)
Người mới
daothuydiem2002
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn slide thuyết trình, nhập dữ liệu, design bìa sách, poster,..
0 (0)
daothuydiem2002
0 (0)
Người mới
nguyensinh
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Chỉnh sửa ảnh, Photoshop, Lightroom, Adobe
0 (0)
nguyensinh
0 (0)
Người mới
DaisyChiu02
$10
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Đồ họa, viết lách, PowerPoint
0 (0)
DaisyChiu02
0 (0)
Người mới
DaisyChiu02
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Đồ họa, viết lách, PowerPoint
0 (0)
DaisyChiu02
0 (0)
Người mới
tranphuongthaoo
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
tạo trang bìa cho album
0 (0)
tranphuongthaoo
0 (0)
Người mới
Thanhchitt202
$10
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập liệu, thiết kế bìa sách, làm playlist
0 (0)
Thanhchitt202
0 (0)
Người mới
THIOANHTRUONG
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ cùng bạn làm bìa sách
0 (0)
THIOANHTRUONG
0 (0)
Người mới
wis111ds
$300
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
DESIGN BÌA SÁCH
0 (0)
wis111ds
0 (0)
Người mới
dinhcongnguyen
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
thiết kế bìa sách
0 (0)
dinhcongnguyen
0 (0)
Người mới
hungngoc
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi có thể giúp bạn thiết kế bìa sách, album
0 (0)
hungngoc
0 (0)
Người mới
nguyennek205
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Disign Poster-Book
0 (0)
nguyennek205
1
2
3
>
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.