menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Photoshop Editor
Tất cả các Job(14)
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
anhvodoi241
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
retouch, design
$5
0 (0)
anhvodoi241
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
0865939419
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Chỉnh sửa hình ảnh, photoshop
$5
0 (0)
0865939419
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
quyetnv95
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Chỉnh sửa ảnh thời trang
$5
0 (0)
quyetnv95
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
lebaoan1993
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Đổi màu tóc, quần áo, ...
$5
0 (0)
lebaoan1993
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
haolethanh
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Làm thumbnail video
$5
0 (0)
haolethanh
$25
0 (0)
NGƯỜI MỚI
thanhtrung1509
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Chụp ảnh Sự Kiện, Chỉnh sửa ảnh theo yêu cầu, In ảnh chất lượng cao
$25
0 (0)
thanhtrung1509
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
minhthuan
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Chỉnh sửa, cắt ghép, retouch ảnh
$5
0 (0)
minhthuan
$15
0 (0)
NGƯỜI MỚI
0865939419
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Chỉnh sửa hình ảnh, photoshop, làm nét ảnh, làm đẹp ảnh theo yêu cầu...
$15
0 (0)
0865939419
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
huuthien997
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
PHOTOSHOP CƠ BẢN , ĐÁNH VĂN BẢN
$5
0 (0)
huuthien997
$50
0 (0)
NGƯỜI MỚI
huunhan233
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Chỉnh sửa ảnh theo yêu cầu chỉnh sửa ảnh thời trang chụp ảnh sản phẩm
$50
0 (0)
huunhan233
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
PinkPink
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
I will remove background from your image
$5
0 (0)
PinkPink
$15
0 (0)
NGƯỜI MỚI
imchaule1701
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Retoucher, photographer freelance
$15
0 (0)
imchaule1701
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
NgocMinh
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế web , Photoshop, design quảng cáo
$5
0 (0)
NgocMinh
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
minhlun9113
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Chụp ảnh chân dung
$5
0 (0)
minhlun9113
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.