menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Facebook Ad, Social Media
Tất cả các Job(9)
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
phuc4037
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Graphics Design
$5
0 (0)
phuc4037
$100
0 (0)
NGƯỜI MỚI
daitran0508
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế banner
$100
0 (0)
daitran0508
$10
0 (0)
NGƯỜI MỚI
nguyenchau.c04
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế ấn phẩm truyền thông
$10
0 (0)
nguyenchau.c04
$15
0 (0)
NGƯỜI MỚI
tien.tieen
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế Marketing bao gồm Banner, standee, logo, catalogue
$15
0 (0)
tien.tieen
$10
0 (0)
NGƯỜI MỚI
hoangkhvy
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Chụp ảnh sản phẩm
$10
0 (0)
hoangkhvy
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
anvector
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế Web Banner
$5
0 (0)
anvector
$10
0 (0)
NGƯỜI MỚI
Haole361
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
-Thiết kế logo, poster, menu, bao bì, các ấn phẩm truyền thông
$10
0 (0)
Haole361
$500
0 (0)
NGƯỜI MỚI
doanvy2509
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế ấn phẩm truyền thông
$500
0 (0)
doanvy2509
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
DuongDat
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Thiết kế poster, standee, quảng cáo Facebook, truyền thông xã hội
$5
0 (0)
DuongDat
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.