Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Accounting Administration
All Jobs(12)
0 (0)
Seller
$5
NGOCANDUONG
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ
0 (0)
NGOCANDUONG
0 (0)
Seller
$10
PhuongLH
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán - Input data for accounting
0 (0)
PhuongLH
0 (0)
Seller
$10
baohan2017
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Việc văn phòng chuyên dùng
0 (0)
baohan2017
0 (0)
Seller
$50
vietlq92
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Lập, soát xét báo cáo tài chính
0 (0)
vietlq92
0 (0)
Seller
$10
trangdang71
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Hồ sơ dự án, dịch vụ
0 (0)
trangdang71
0 (0)
Seller
$5
tuyetnhi
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập liệu tất cả loại tài liệu và dịch thuật
0 (0)
tuyetnhi
0 (0)
Seller
$5
Nguyenthiduyen
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Công việc liên quan đến kế toán
0 (0)
Nguyenthiduyen
0 (0)
Seller
$5
phuongchidn
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
mình nhận đánh máy mọi văn bản tài liều
0 (0)
phuongchidn
0 (0)
Seller
$100
Myduyen9809
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Kế toán - Đánh máy - Nhập liệu
0 (0)
Myduyen9809
0 (0)
Seller
$15
hickey.44
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Soạn văn bản word, đánh máy, quản lí excel thông số bán hàng.
0 (0)
hickey.44
0 (0)
Seller
$5
TranLoan
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Kế toán làm việc tại Việt Nam - Accounting working in Vietnam
0 (0)
TranLoan
0 (0)
Seller
$10
thuyhn010898
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Kế toán, trợ lý kiểm toán tại VN. Nhận công việc kế toán, kiểm toán, nhập liệu.
0 (0)
thuyhn010898
1
Wanna Join us ?
Join us to buy a gigs and our talented freelancers around the world will make you satisfied.