Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Virtual Assistant
All Jobs(31)
0 (0)
Seller
$5
trinhrose
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập dữ liệu nhanh, cẩn thận, chính xác
0 (0)
trinhrose
0 (0)
Seller
$5
thuyny6420
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Quản lý tin nhắn fanpage tiếng Việt và tiếng Thái
0 (0)
thuyny6420
0 (0)
Seller
$20
icdn1998
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
với mong muốn tìm hiểu, mình sẽ nhận mọi job onl nếu bạn hướng dẫn
0 (0)
icdn1998
0 (0)
Seller
$5
mykytruong
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nhập liệu, phân tích dữ liệu, viết content, đánh máy,...
0 (0)
mykytruong
0 (0)
Seller
$5
ngogiatunhi
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn lập bảng dự trù kinh phí cho các sự kện lớn nhỏ
0 (0)
ngogiatunhi
0 (0)
Seller
$30
tranghoangvuthu
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ là trợ lý hoặc thư ký cho bạn trong lĩnh vực thời trang
0 (0)
tranghoangvuthu
0 (0)
Seller
$25
ldhoang92
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
REPORT THẦN SỐ HỌC CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP
0 (0)
ldhoang92
0 (0)
Seller
$5
mquanlam
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn gõ lại văn bản từ PDF
0 (0)
mquanlam
0 (0)
Seller
$5
sendy9923
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Hãy để tôi là trợ lý ảo của bạn
0 (0)
sendy9923
0 (0)
Seller
$10
tracynguyen29
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Trợ lý ảo Virtual Assistant
0 (0)
tracynguyen29
0 (0)
Seller
$5
ZoeyChuang
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Bạn cần gì, tôi giúp đó
0 (0)
ZoeyChuang
0 (0)
Seller
$10
myduyennd17
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Virtual assistant
0 (0)
myduyennd17
0 (0)
Seller
$5
Vanthinhjs2512
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
đánh máy, nhập liệu, viết content
0 (0)
Vanthinhjs2512
0 (0)
Seller
$5
ozohoangozo1981
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
tôi có thể giúp bạn quảng cáo sản phẩm bạn muốn bán trên facebook cá nhân
0 (0)
ozohoangozo1981
0 (0)
Seller
$100
thunguyen2000
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Trợ lý công việc cho bạn
0 (0)
thunguyen2000
0 (0)
Seller
$5
tophuongduy2809
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
tôi sẽ giúp bạn quản lí thời gian của bản thân
0 (0)
tophuongduy2809
0 (0)
Seller
$5
VUTHIHAI
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn các công việc trợ lý ảo,thiết kế,kinh doanh
0 (0)
VUTHIHAI
0 (0)
Seller
$5
phuongdong17
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
tôi sẻ giúp bạn quản lý
0 (0)
phuongdong17
0 (0)
Seller
$25
HoaBichChau
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ là trợ lý ảo cho bạn
0 (0)
HoaBichChau
0 (0)
Seller
$5
Truongvanco2502
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ hỗ trợ sắp xếp các cuộc hẹn, quản lí các trang mạng xã hội,…
0 (0)
Truongvanco2502
1
2
>
Wanna Join us ?
Join us to buy a gigs and our talented freelancers around the world will make you satisfied.