menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Virtual Assistant
Tất cả các Job(2)
$5
0 (0)
NGƯỜI MỚI
ngogiatunhi
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn lập bảng dự trù kinh phí cho các sự kện lớn nhỏ
$5
0 (0)
ngogiatunhi
$30
0 (0)
NGƯỜI MỚI
tranghoangvuthu
NGƯỜI MỚI
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ là trợ lý hoặc thư ký cho bạn trong lĩnh vực thời trang
$30
0 (0)
tranghoangvuthu
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.