Complete all the steps to not miss the opportunity to reach customers!
Active Account
1
Become a seller
2
Register at least 3 Jobs
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Human Resource Training
All Jobs(5)
0 (0)
Seller
$100
chuyengiadautu
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn đầu tư hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn. Giải quyết vấn đề pháp lý.
0 (0)
chuyengiadautu
0 (0)
Seller
$5
phatta1998
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
TÔI CUNG CẤP CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CÔNG CỤ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ
0 (0)
phatta1998
0 (0)
Seller
$5
Gracephan
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Viết CV và Cover letter xin việc chuyên nghiệp theo vị trí ứng tuyển
0 (0)
Gracephan
0 (0)
Seller
$5
b1709126
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Nếu bạn cần những kỉ năng để phỏng vấn, tôi sẽ giúp bạn vượt qua buổi phỏng vấn.
0 (0)
b1709126
0 (0)
Seller
$100
Tonquangtung
Seller
heart-iconCreated with Sketch.
Quản lý setup cửa hàng mới trong lĩnh vực fast food
0 (0)
Tonquangtung
1
Wanna Join us ?
Join us to buy a gigs and our talented freelancers around the world will make you satisfied.