Hoàn thành hết tất cả các bước để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng!
Active Account
1
Trở thành Seller
2
Đăng ký tối thiểu 3 Job
3
menu-iconCreated with Sketch.
menu-iconCreated with Sketch.
Busniness analytics
Tất cả các Job(3)
0 (0)
Người mới
Trang266
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Nhận biên dịch tài liệu Anh - Việt, Việt - Anh
0 (0)
Trang266
0 (0)
Người mới
Dinhkieu
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi có thể giúp bạn nhập liệu nhanh, thiết kế brochure, dịch Anh sang Việt.
0 (0)
Dinhkieu
0 (0)
Người mới
Dinhkieu
$5
Người mới
heart-iconCreated with Sketch.
Tôi sẽ giúp bạn thiết kế brochure, logo, content.
0 (0)
Dinhkieu
1
Tôi muốn tham gia ?
Tham gia với chúng tôi đặt hàng công việc và freelancer tự do tài năng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng.